MVO

People Planet Profit

Voor ons staan de drie P's al sinds het begin in 1988 hoog in het vaandel, al had toen nog niemand ooit van de drie P's gehoord. Wij proberen in alles eerlijk en oprecht te zijn naar ons personeel en onze relaties. Ook proberen we in onze werkzaamheden de leefomgeving zo min mogelijk te belasten, onder meer door de aanschaf van schone voertuigen (o.a. op groengas) en onze Zelfde Dag Service om de beladingsgraad te verhogen. Om ook onze continuïteit te waarborgen, rekenen we eerlijke tarieven, zodat we ons personeel netjes kunnen betalen en onze relaties kunnen blijven bedienen.

CO2-besparing

Hoewel we er om diverse redenen voor hebben gekozen om niet het Lean and Green-traject te volgen, sturen we wel degelijk aan op een reductie van onze CO2-uitstoot. Om dit te illustreren treft u hieronder onze gerealiseerde CO2-uitstoot in gram per gefactureerde kilometer aan.

2013 2014 2015 2016
511,69 500,68 461,46 438,98

Om de Lean and Green-doelstelling van 20% CO2-reductie in 5 jaar te halen, moeten we in 2018 uitkomen op maximaal 409,36 gram CO2 per gefactureerde kilometer. Zoals u ziet, zijn we op de goede weg.

Ook u kunt hieraan bijdragen

Door voor Veldwerk Koerier te kiezen, draagt ook u bij aan een leefomgeving die net wat minder belast wordt door onze activiteiten. Want ook hier geldt: hoe meer ritten we kunnen rijden, des te minder loze kilometers er worden gereden, dus winst voor het milieu.

Supporter van de Hartstichting

Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En dat aantal neemt alleen maar toe. We hebben ervoor gekozen om ons kantoor te voorzien van een AED, maar we nemen ook onze maatschappelijke verantwoording door het werk van de Hartstichting te ondersteunen. We zijn hen dankbaar voor hun zoektocht naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Doet u ook mee?

Meer weten?