Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People Planet Profit

Voor ons staan de drie P's al sinds het begin in 1988 hoog in het vaandel, al had toen nog niemand ooit van de drie P's gehoord. Wij proberen in alles eerlijk en oprecht te zijn naar ons personeel en onze relaties. Ook proberen we in onze werkzaamheden de leefomgeving zo min mogelijk te belasten, onder meer door de aanschaf van schone voertuigen en onze Zelfde Dag Service om de beladingsgraad te verhogen. Om ook onze continuïteit te waarborgen, rekenen we eerlijke tarieven, zodat we ons personeel netjes kunnen betalen en onze relaties kunnen blijven bedienen.

CO2-besparing

Hoewel we er om diverse redenen voor hebben gekozen om niet het Lean and Green-traject te volgen, sturen we wel degelijk aan op een reductie van onze CO2-uitstoot. Inmiddels hebben we dusdanig veel data verzameld dat een overzicht niet meer eenvoudig op onze website te zetten is. Wel kunt u dit natuurlijk altijd bij ons opvragen. De inzet van schone brandstoffen hebben al veel CO2-uitstoot bespaard en door slim te plannen en wellicht in de toekomst in nog meer auto's schone brandstoffen te tanken, verwachten we elk jaar onze CO2-uitstoot weer iets verder te verlagen. Ook onze eerste elektrische voertuigen die we in de loop van 2022 verwachten, zullen hierin bijdragen.

Samen verduurzamen? CO₂URIER!

Het kan ons niet hard genoeg gaan met de verduurzaming en daarom bieden we u de mogelijkheid om voor onze CO₂URIER (CO2 U Reduceert In Elke Rit) optie te kiezen. Hiermee kunnen we door uw opdrachten minder CO2 en andere lokale emissies uitstoten.

Geef, wanneer u ons een opdracht geeft (of bij alle opdrachten) aan onze planner door als u gebruik wilt maken van CO₂URIER 50 of CO₂URIER 100. Op uw factuur ziet u een brandstoftoeslag die respectievelijk 2,5% of 5% hoger is dan de gebruikelijke brandstoftoeslag. Wij bekijken per maand hoeveel brandstof er verbruikt is op de ritten waarbij voor CO₂URIER is gekozen. Door de inzet van HVO of elektrische voertuigen compenseren we hiermee 50% of 100% van de CO2-uitstoot op die ritten.

HVO is een brandstof gemaakt van afvalstromen en die van Well-to-Wheel een CO2 reductie realiseert van ruim 80%. Het is een goed, maar helaas (nog?) wel een duurder alternatief voor fossiele diesel. Om deze reden kunnen we er helaas nog niet voor kiezen om alle auto's volledig HVO te laten tanken. Maar als u een steentje bijdraagt, kunnen we zo wel samen het vervoer verduurzamen.

Supporter van de Hartstichting

Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En dat aantal neemt alleen maar toe. We hebben ervoor gekozen om ons kantoor te voorzien van een AED, maar we nemen ook onze maatschappelijke verantwoording door het werk van de Hartstichting te ondersteunen. We zijn hen dankbaar voor hun zoektocht naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Doet u ook mee?

Hartstichting