Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People Planet Profit

Voor ons staan de drie P's al sinds het begin in 1988 hoog in het vaandel, al had toen nog niemand ooit van de drie P's gehoord. Wij proberen in alles eerlijk en oprecht te zijn naar ons personeel en onze relaties. Ook proberen we in onze werkzaamheden de leefomgeving zo min mogelijk te belasten, onder meer door de aanschaf van schone voertuigen en onze Zelfde Dag Service om de beladingsgraad te verhogen. Om ook onze continuïteit te waarborgen, rekenen we eerlijke tarieven, zodat we ons personeel netjes kunnen betalen en onze relaties kunnen blijven bedienen.

CO₂URIER

Hoewel we er om diverse redenen voor hebben gekozen om niet het Lean and Green-traject te volgen, sturen we wel degelijk aan op een reductie van onze CO2-uitstoot. Inmiddels kunnen we u vol trots melden dat onze voertuigen CO2-neutraal onderweg zijn. We hebben twee elektrische bedrijfsauto's die opgeladen worden met groene stroom, grotendeels uit onze eigen zonnepanelen. Daarnaast nemen wij deel aan het BP Target Neutral-programma, waardoor de volledige CO2-uitstoot van onze verbrandingsmotoren wordt gecompenseerd. Hiermee reduceert u dus CO2 in elke rit die Veldwerk Koerier  voor u uitvoert. Daarmee is ons oorspronkelijke CO₂URIER (CO2 U Reduceert In Elke Rit) programma naar een nog hoger level getild.

 

Dankzij onze inspanningen voor een leefbare omgeving hebben wij van de Gemeente Rotterdam de maximale score gekregen in het Ecostars Road-programma.

Ecostars Road

Supporter van de Hartstichting

Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En dat aantal neemt alleen maar toe. We hebben ervoor gekozen om ons kantoor te voorzien van een AED, maar we nemen ook onze maatschappelijke verantwoording door het werk van de Hartstichting te ondersteunen. We zijn hen dankbaar voor hun zoektocht naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Doet u ook mee?

Hartstichting