Voorwaarden

Overal waar mensen samenwerken worden spelregels opgesteld om de samenwerking zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen. Zo heeft ook Veldwerk Koerier een aantal spelregels die we in acht nemen.


Op al onze werkzaamheden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Van deze voorwaarden gelden altijd de laatste versies zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Facebook social plugin
Klik hier om de sociale media knoppen weer te geven. Denk eraan dat gebruikersinformatie aan derde partijen kan worden doorgegeven via deze functies.
Google+ social plugin
Klik hier om de sociale media knoppen weer te geven. Denk eraan dat gebruikersinformatie aan derde partijen kan worden doorgegeven via deze functies.
Twitter social plugin
Klik hier om de sociale media knoppen weer te geven. Denk eraan dat gebruikersinformatie aan derde partijen kan worden doorgegeven via deze functies.