Voorwaarden

Overal waar mensen samenwerken worden spelregels opgesteld om de samenwerking zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen. Zo heeft ook Veldwerk Koerier een aantal spelregels die we in acht nemen.


Op al onze werkzaamheden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Van deze voorwaarden gelden altijd de laatste versies zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.